< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Javascript versions
 • Версии на джаваскрипт
 • 2.
  Link Exchange Completed
 • 3.
  Failed to add screen size.
 • Неуспешно добавяне на размера на екрана.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 4.
  Login Required
 • Трябва да влезете в профила си
 • 5.
  Activate this browser
 • Активиране на този браузър

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 6.
  Failed to rate the design.
 • Неуспешно оценяване на дизайн.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 7.
  No screenshots recently uploaded from this factory.
 • Няма скорошно качени скрийншоти от тази фабрика.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 8.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Също, ако вашата заявена конфигурация е прекалено специфична (като например специфична версия на Flash или Java) може да няма съответстващи скрийншот фабрики през цялото време. Опитайте Don't care настройката за по-бързи резултати.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 9.
  This is the one feature that sets this project apart from similar online services. The screenshots are made on distributed computers that are run by volunteers. You can see a list of <a href="/factories">active screenshot factories</a>.
 • Това е една от характеристиките, която отличава този проект от други подобни. Скрийншотите се правят на дистрибутирани компютри, които се използват от доброволци. Можете да видите списък на активни скрийншот фабрики..

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 10.
  Your password has been changed.
 • Паролата ви беше променена.

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >