< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 86 Next >
 • 91.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • По някога автоматичното скролиране не работи. Причината може да бъде в това, че вашата страница използва рамки, или в това, че курсора се фокусира в определено поле за въвеждане с JavaScript.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 92.
  Internal Server Error
 • Вътрешна сървърна грешка

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 93.
  New Email
 • Нов e-mail

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 94.
  Operating Systems
 • Операционни Системи

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 95.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Деформиран URL (името на сървъра не е упоменато).

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 97.
  All Platforms
 • 98.
  Run a screenshot factory
 • Пускане на скрийншот фабрика

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 99.
  If you want to run a screenshot factory, see <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">How To Create A New Screenshot Factory</a>
 • Ако искате да пуснете скрийншот фабрика, вижте How To Create A New Screenshot Factory

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 100.
  Errors per day
 • Грешки на ден

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 86 Next >