< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 77 Next >
 • 91.
  Click for full size.
 • Щракни за цял екран.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 92.
  Codename
 • Кодово име

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 93.
  Links
 • Линкове

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

 • 94.
  Other
 • Други

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 95.
  Screenshot Factory "%(name)s"
 • Скрийншот фабрика "%(name)s"

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 96.
  Your payment supports an open-source project.
 • Вашето плащане подкрепя проект с отворен код.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 97.
  My Activities
 • Действия

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 98.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Трябва да се съгласите с Условията за използване на услугата, за да станете член.

  Translated byadin on 2010-06-04 (Report this user)

 • 99.
  Factory error messages
 • Фабрични съобщения за грешка

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 100.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Този проект е се занимава с любим проблем на уеб дизайнерите: уеб сайтовете изглеждат различно в други браузъри. Тестването на нов сайт в много браузъри може да бъде доста времеконсумиращо.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 77 Next >