< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Your web address has been updated.
 • Вашият уеб адрес беше обновен.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  Activation email sent
 • Писмото за активиране на профила е изпратено

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Това е безплатно уеб онлайн приложение с отворен код, предоставящо на разработчиците удобен начин да тестват браузърната съвместимост на техните уеб сайтове на едно място.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 4.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Проблемът: между браузърни несъвместимости

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 5.
  URL
 • Url
 • 6.
  How to contribute
 • Как да допринеса

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Вие заявихте смяна на мейл адреса ви във вашия Browsershots профил на %(new_email)s.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 8.
  The idea behind this project is to distribute the work of making browser screenshots among community members.
 • Идеята зад този проект е да дистрибутира работата по снемане на скрийншоти от браузъри между членове на общността.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 9.
  Recent Screenshots
 • Последни Скрийншоти

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 10.
  Highest Rated
 • Най-високо оценени

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >