< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Internal Server Error
 • Вътрешна сървърна грешка

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 12.
  (on Windows)
 • (на Windows)

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 13.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Въпроси? Пишете на priority@browsershots.org и ние ще сме щастливи да ви помогнем.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 14.
  Add a link
 • 15.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Вие достигнахте максималния брой опити за изпращане на писмо за активиране на профила Ви.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  Contact
 • За контакт

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Проблемът: между браузърни несъвместимости

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 18.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Съжаляваме, но въведеният от Вас e-mail адрес е невалиден.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 19.
  This is possibly because you enabled 32 bits per pixel on the factory details page, but this bit depth is not supported by the VNC server.
 • Това е вероятно защото сте разрашили 32 бита за пиксел в страницата с детайли за фабриката, но тази битова дълбочина не се поддържа от VNC сървъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 20.
  Website Description
 • Описание на Website-a

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >