< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 21.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s?
 • Заявка на нов скрийншот от %(browser_name)s?

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 22.
  Code
 • Код
 • 23.
  Failed to remove preset.
 • Неуспешно премахване на профил.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 24.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Сървъра не отговори в рамките на %d секунди.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 25.
  Server IP address %(ip)s is disallowed.
 • IP адресът на сървъра %(ip)s не е разрешен.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 26.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Паролата трябва да е минимум 6 знака.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Необходимо е името да започва с малка буква.
 • 28.
  Other options
 • Други настройки
 • 29.
  Website Title
 • Зaглавие на website

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

 • 30.
  Why don't I get any screenshots?
 • Защо не получаван никаква снимка на екрана?

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >