< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 21.
  Contact Us
 • Връзка с нас

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  Failed to remove color depth.
 • Неуспешно премахване на цветовата дълбочина.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 23.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Позволени са букви, цифри и тире "-", не повече от 30 знака

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 24.
  Running a screenshot factory
 • Пускане на скрийншот фабрика

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 25.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Едн нощ през ноември 2004, си легнах в рано и както си седях буден изведънъж идеята за разпределена работа ме осени.

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 26.
  Home
 • Начало
 • 27.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Ако имате проблем с получаването на писма от нас, влезете в профила си и променете e-mail адреса.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 28.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Във Windows, програмата за генериране на изображенията използва desktop-а, така че трябва да я спрете ако искате да използвате компютъра

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 29.
  Forgot password?
 • Забравена парола?

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Този проект е се занимава с любим проблем на уеб дизайнерите: уеб сайтовете изглеждат различно в други браузъри. Тестването на нов сайт в много браузъри може да бъде доста времеконсумиращо.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >