< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 31.
  Your automatic payments from Browsershots will be sent to this email address.
 • Вашите автоматични плащания от Browsershots ще бъдат изпращани на този адрес на електронна поща.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 32.
  The captcha code has expired.
 • Captcha кода е изтекъл.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  Register a new screenshot factory
 • Регистрирай нова скрийншот фабрика

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 34.
  Save testing preferences to presets...
 • Запазете тестовите предпочитания в профил...

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 35.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Ако опашката е много дълга, вашите скрийншот заявки може да изтекат преди да има възможност да се обработат.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 36.
  Failed to update preset.
 • Неуспешно обновяване на настройка.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 37.
  Browsershots makes screenshots of your web design in different operating systems and browsers.
 • Browsershots прави скрийншоти на вашият уеб дизайн в различни операционни системи и браузъри.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 38.
  The response did not contain a Location header.
 • Отговора не съдържаше хедър за локация.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 39.
  Your payment supports an open-source project.
 • Вашето плащане подкрепя проект с отворен код.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 40.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Въпроси? Пишете на priority@browsershots.org и ние ще сме щастливи да ви помогнем.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >