< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 31.
  Screen Sizes
 • Размери на екрана
 • 32.
  Update Password
 • Обновяване на паролата

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  Successfully updated browser.
 • Успешно обновяване на браузър.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 34.
  Unsupported content type: %s.
 • Неподдържан тип на съдържание: %s.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 35.
  Internal Server Error
 • Вътрешна сървърна грешка

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 36.
  Uploaded
 • Качени

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 37.
  How to contribute
 • Как да допринеса

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Повечето от тези са нормални десктоп машини с домашен широколентов интернет. Разпределената обработка осигуравя разнообразие от операционни системи и браузъри, но осигураването на качество е по-трудно.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 39.
  Show Status
 • Показване на Статус

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 40.
  My Websites
 • Сайт
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >