< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Test your own screenshot factories with priority.
 • Тествайте вашаите собствени скрийншот фабрики с приоритет.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 42.
  Problem reports
 • Доклади за проблеми

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 43.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Въпроси? Пишете на priority@browsershots.org и ние ще сме щастливи да ви помогнем.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 44.
  Website Tags
 • 45.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots се съобразява с robots.txt стандарта. Ако искате, може изрично да позволите Browsershots като добавите секция като тази в robots.txt файла на вашия сървър:

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 47.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • За да активирате новия Ви email адрес, щракнете на връзката по долу.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 48.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Можете да използвате компютъра си по същото време, и ако натоварването на системата е над конфигурируемия лимит, скрийншот програмата ще спре да прави скрийншоти докато системата отново е неизползвана.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 49.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Ако Вие НЕ получите активационно писмо до 10 минути, моля проверете кутията си за СПАМ ако сте в GMAIL, YAHOO, HOTMAIL или подобна поща.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  Current Running
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >