< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  What is Browsershots?
 • Какво е Browsershots?

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 52.
  Most Clicked
 • Най-кликвани

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 53.
  Default Only
 • Само по подразбиране
 • 54.
  A number of distributed computers will open your website in their browser.
 • Няколко дистрибутирани компютъра ще отворят вашият уеб сайт в техните браузъри.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 55.
  Profanities
 • Псувни

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 56.
  Add
 • добавяне
 • 57.
  Hashkey
 • Хеш-ключа

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 58.
  Text-mode?
 • Текстов режим?

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 59.
  Preset has been updated successfully.
 • Първоначалната настройка беше обновена успешно.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 60.
  Receive updates about new features from us.
 • Получаване на известия за новостите от нас.

  Translated byadin on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >