< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  searches
 • търсения

  Translated byalex.stanev on 2010-06-07 (Report this user)

 • 52.
  Updates
 • Обновявания
 • 53.
  Value %d is too big.
 • Стойността %d е твърде голяма.
 • 54.
  Edit screenshot factory "%s"
 • Редактиране на скрийншот фабриката "%s"

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 55.
  Please try again later.
 • Опитайте отново по-късно.
 • 56.
  Remember
 • Запомни

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 57.
  Submit your web design to our gallery
 • Предоставете вашият уеб дизайн на нашата галерия

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 58.
  Factory Added
 • Фабрика Добавена

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 59.
  This name is already taken.
 • Името е заето.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 60.
  Latest Searches
 • Последни Търсения

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >