< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >
 • 51.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Най-доброто решение за Windows е да инсталирате браузъра в поддиректория на shotfactory папката, като например hotfactory\firefox30, след което въведете firefox30\firefox.exe в командното поле на браузъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 52.
  expired
 • изтекъл

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 53.
  Screenshot Request Queue
 • Опашка със скрийншот заявки

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 54.
  Activities
 • Дейности

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 55.
  Some pages on browsershots.org are also protected, mainly to keep screenshot result pages out of search engines.
 • Някои страници на browsershots.org са също запазени, оснвно за да пазят индексирането на резултатите от скрийншотите от търсачките.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 56.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Потребителското име трябва да започва с буква.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 57.
  Created
 • Създаден
 • 58.
  Activation email sent
 • Писмото за активиране на профила е изпратено

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 59.
  Browser Engines
 • Браузерни Машини

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 60.
  Quick Links
 • Бързи Връзки

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >