< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >
 • 51.
  Email Address
 • E-mail адрес

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  Browsershots Activation Email
 • Емай за активиране на Browsershots регистрация

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 53.
  Javascript version
 • Версия на джаваскрипт
 • 54.
  Recent Factory Errors
 • Последни грешки от фабриката

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 55.
  This name is reserved.
 • Това име и резервирано.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 56.
  Failed to add browser
 • Неуспешно добавяне на браузър

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 57.
  What we do and why we created this service?
 • Какво правим и защо създадохме тази услуга?

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 58.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s байта

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 59.
  Short
 • Късо

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 60.
  bits per pixel
 • бита за пиксел
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >