< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >
 • 51.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Повечето от тези са нормални десктоп машини с домашен широколентов интернет. Разпределената обработка осигуравя разнообразие от операционни системи и браузъри, но осигураването на качество е по-трудно.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 52.
  You may help us spread the word by placing a link on your website or blog. We have created some ready-to-use badgets for your convienence.
 • Можете да ни помогнете да разпространим новината като поставите линк на вашя уебсайт или блог. За ваше улеснение сме създали няколко готови за използване баджове.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 53.
  Account not activated
 • Профилът не е активиран

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 54.
  Advertise
 • Рекламирай

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 55.
  New Password
 • Нова парола

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 56.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Всеки може да добави URL-и в опашката със задачи на централния сървър. Доброволци използват малка програма за автоматично вземане на скрийншоти на уеб страници в техните браузъри и качване на резултатите на сървъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 57.
  (on Linux or Mac OS)
 • (на Linux или Mac OS)

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 58.
  Operating Systems
 • Операционни Системи

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 59.
  Request
 • Заявка

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 60.
  Error message
 • Съобщение за грешка

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >