< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >
 • 51.
  No activities found
 • Няма дейности

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  Save testing preferences to presets...
 • Запазете тестовите предпочитания в профил...

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 53.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d избрани браузъра

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 54.
  Do you like this gallery and would like to recommend it to others?
 • Харесвате ли тази галерия, и искатели да я препоръчате на други?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 55.
  CSS Gallery, Web Design Gallery
 • CSS Галерия, Уеб Дизайн Галерия

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 56.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Да. За обозримото бъдеще ще има безплатни скрийншоти за всички. Може да се наложи да чакате в опашката когато търсенето е голамо, или можете да закупите приоритетна обработка.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 57.
  This is not the requested operating system.
 • Това не е заявената операционна система.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 58.
  Update Password
 • Обновяване на паролата

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 59.
  Contribute by running screenshot factories for us
 • Допринасяйте като пускате скрийншот фабрики за нас

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 60.
  Receive updates about new features from us.
 • Получаване на известия за новостите от нас.

  Translated byadin on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >