< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >
 • 51.
  Send Message
 • Изпрати съобщение

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  Will this service remain free of charge?
 • Ще остане ли тази услуга без заплащане?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 53.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Моля пишете на %(email)s, за да заявите по-голяма скрийншот квота.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 54.
  Privacy Policy
 • Декларация за поверителност

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 55.
  Factory
 • Фабрика
 • 56.
  Thank you
 • Благодарим ви
 • 57.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ако не откриете НИЩО в папката Ви за СПАМ, трябва да влезете в профила си, да промените email адреса си и да поискате промяна отново.

  Translated byadin on 2010-06-04 (Report this user)

 • 58.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Във Windows, програмата за генериране на изображенията използва desktop-а, така че трябва да я спрете ако искате да използвате компютъра

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 59.
  Browser Compatibility Test
 • Тест за съвместимост на браузъра

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 60.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s on %(platform_name)s?
 • Заявка за нов скрийншот от %(browser_name)s на %(platform_name)s?

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >