< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Failed to add color depth.
 • Неуспешно добавяне на дълбочината на цвета.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 62.
  Time
 • Час

  Translated byilivanov on 2010-06-07 (Report this user)

 • 63.
  Activate this browser
 • Активиране на този браузър

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 64.
  If you purchase priority for a whole year, you'll get 12 months for the price of %(year_price_months)s.
 • Ако поръчате приоритет за цяла годени, вие ще получите 12 месеца на цената на %(year_price_months)s.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 65.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • По някога автоматичното скролиране не работи. Причината може да бъде в това, че вашата страница използва рамки, или в това, че курсора се фокусира в определено поле за въвеждане с JavaScript.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 66.
  Your screenshot requests will be processed immediately.
 • Вашите скрийншот заявки ще бъдат обработени незаабавно.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 67.
  Website Overview
 • Преглед на уебсайт

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 68.
  You can use our screenshot factory reference implementation in Python, or you can write your own in your favorite programming language.
 • Можете да използвате нашата примерна скрийншот фабрика, имплементирана на Phyton, или можете да напишете ваша собствена на вашия любим език за програмиране.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 69.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Отписване от пощенския списък.

  Translated byaquilax on 2012-07-23 (Report this user)

 • 70.
  disabled
 • изключено
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >