< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Rating
 • Рейтинг

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 62.
  Please enter a name for the preset you are going to create.
 • Моля въведете име за настройката, която ще създадете.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 63.
  Select
 • Избор

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 64.
  Maintenance
 • Поддръжка

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  Minor
 • Второстепенни

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 66.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Ако опашката е много дълга, вашите скрийншот заявки може да изтекат преди да има възможност да се обработат.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 67.
  Failed to add color depth.
 • Неуспешно добавяне на дълбочината на цвета.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 68.
  %(minutes)d min
 • %(minutes)d мин.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 69.
  This color depth is already enabled.
 • Дълбочината на цвета е вече разрешена.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 70.
  Website Categories
 • Категории на сайтове

  Translated bygudata on 2012-07-16 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >