< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >
 • 61.
  View factory details
 • Преглед на детайлите на фабриката

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 62.
  Screen Width
 • Ширина на екрана

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 63.
  Activities
 • Дейности

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 64.
  Extend
 • Разширено

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 65.
  Can I use my computer while the ShotFactory is running?
 • Мога ли да използвам компютъра си докато ShotFactory работи?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 66.
  Error message
 • Съобщение за грешка

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 67.
  Java version
 • Версия на джава
 • 68.
  Go to website
 • Сайт
 • 69.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Когато предоставите вашия уеб адрес, той ще се добави в опашката за изпълнение на задачи.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 70.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • В Linux, прокрамата работи като фонов процес и използва VNC сървър за екрана.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >