< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >
 • 61.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Доклада за проблем не трябва да е по-кратък от 200 символа.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 62.
  Invoices
 • Фактури

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 63.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Вашият сайт (%(url)s) е недостъпен.

  Translated byauxrane on 2011-09-16 (Report this user)

 • 64.
  Your invoices will appear here when you make a purchase.
 • Вашите фактури ще се появят тук, когато направите поръчка.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 66.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Времето за изтичане по подразбиране е 30 минути, но вие може да го удължите с бутон на титулната уеб страницата.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 67.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Вашите плащания ще бъдат изпратени автоматично през PayPal в началото на всеки следващ месец (минимум $20 USD).

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 68.
  Test your own screenshot factories with priority.
 • Тествайте вашаите собствени скрийншот фабрики с приоритет.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 69.
  This is not the requested browser.
 • Това не е поискания браузър.

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 70.
  Screen Height
 • Височина на Екрана

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >