< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >
 • 71.
  What browsers do we need at the moment?
 • 72.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 73.
  Thank you
 • Благодарим ви
 • 74.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Можете също да използвате тази страница когато сте сменили настройките или сте обновили браузъра.

  Translated bykalin on 2010-08-05 (Report this user)

 • 75.
  URL shortening service %(domain)s is disallowed.
 • 76.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • От Май 2010, ние имаме достатъчно дисково пространство, за да съхраняваме скрийншотовете за един месец след последното посещение.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 77.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Ако не сте получили писмо, Вие можете да поискате повторно изпращане или да изберете нов e-mail адрес.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 78.
  Links & Badgets
 • Връзки & Баджове

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 79.
  Banner
 • Банер

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 80.
  The default load limit is 1.0, but you can change it with the command line option -l.
 • Лимитът за зареждане по подразбиране е 1.0, но може да го смените с командната опция -l.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >