< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >
 • 811.
  Reported
 • Докладван

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 812.
  Queue Estimate
 • Средно време в опашката
 • 813.
  Why join Browsershots?
 • Защо да се пресъединя в Browsershots

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 814.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Настройки %(preset_name)s обновени.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 815.
  Browsershots Activation Email
 • Емай за активиране на Browsershots регистрация

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 816.
  Details
 • Детайли

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 817.
  Submitted Websites
 • Регистрирани уеб сайтове

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 818.
  This invoice is for a different user.
 • Тази фактура е за различен потребител.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 819.
  Activation failed
 • Активацията пропадна

  Translated byilivanov on 2010-08-05 (Report this user)

 • 820.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Моля пишете на %(email)s, за да заявите по-голяма скрийншот квота.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >