< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >
 • 811.
  Failed to create account
 • Проблем със създаването на профил

  Translated byilivanov on 2010-06-20 (Report this user)

 • 812.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Макс. брой опити за промяна на email адреса е достигнат

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 813.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • По някога автоматичното скролиране не работи. Причината може да бъде в това, че вашата страница използва рамки, или в това, че курсора се фокусира в определено поле за въвеждане с JavaScript.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 814.
  This is not %(browser)s.
 • Това не е %(browser)s.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 815.
  Your email adddress has been successfully changed
 • Вие променихте успешно Вашият email адрес

  Translated byadin on 2010-06-04 (Report this user)

 • 816.
  Hostname (lowercase)
 • Име на хост (с малки букви)
 • 817.
  All characters are upper-case letters
 • Всички букви са главни

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 818.
  Other pages on the same domain
 • Други страници на същия домейн

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 819.
  Flash is not %(flash)s.
 • Flash не е %(flash)s.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 820.
  Forgot Your Password?
 • Забравихте си паролата?
< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >