< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 77 Next >
 • 71.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Щракнете върху кода за грешка за документация, или съобщението за грешка, за да видите скрийншота.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 72.
  Failed to remove color depth.
 • Неуспешно премахване на цветовата дълбочина.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 73.
  No purchases could be found for this user account.
 • Не могат да бъдат открити поръчки за този потребителски профил.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 74.
  Screen Width
 • Ширина на екрана

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 75.
  Requested
 • Заявени

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 76.
  Password
 • Парола

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 77.
  Failed to %(action)s preset.
 • Неуспешна пъровначална настройка на %(action)s.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 78.
  Fetched
 • Взети

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 79.
  Screenshot Requests
 • Заявки за Скрийншоти

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 80.
  Show Status
 • Показване на Статус

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 77 Next >