< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 77 Next >
 • 71.
  Color Depth
 • Дълбочина на цвета
 • 72.
  A message with a link to reset your password has been sent to the email address associated with your account.
 • Съобщение с връзка за нулирана на паролата е изпратено на посочения от Вас e-mail адрес.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 73.
  Translations
 • Преводи

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 74.
  Pay with Paypal, all major credit card accepted, we don't have your credit card information.
 • Платете с Paypal, всички основни кредитни карти се приемат, ние нямаме информация за вашата кредитна карта.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 75.
  Maintenance
 • Поддръжка

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 76.
  URLs are not allowed here.
 • URL адреси не са позволени тук.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 77.
  Pending Requests
 • Чакащи заявки

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 78.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Ако наистина не можете да подкарате Python на вашия компютър, можете да напишете ваша собствена скрийншот фабрика на вашия любим програмен език съгласно FactoryInterface спецификацията.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 79.
  Factory
 • Фабрика
 • 80.
  This color depth is already enabled.
 • Дълбочината на цвета е вече разрешена.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 77 Next >