< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 77 Next >
 • 81.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Също, ако вашата заявена конфигурация е прекалено специфична (като например специфична версия на Flash или Java) може да няма съответстващи скрийншот фабрики през цялото време. Опитайте Don't care настройката за по-бързи резултати.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 82.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Отписване от пощенския списък.

  Translated byaquilax on 2012-07-23 (Report this user)

 • 83.
  Uploads per hour
 • Качвания за час
 • 84.
  Flash
 • Флаш
 • 85.
  Preset "%(preset_name)s" already existed.
 • Настройка "%(preset_name)s" вече съществува.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 86.
  Where do you get all those different machines?
 • От къде имате всички тези различни машини?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 87.
  Failed to load preset.
 • Неуспешно зареждане на настройка.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 88.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Това е добре, защото подава накакъв трафик, и това ни показва, че хората харесват тази идея.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 89.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Повечето от тези са нормални десктоп машини с домашен широколентов интернет. Разпределената обработка осигуравя разнообразие от операционни системи и браузъри, но осигураването на качество е по-трудно.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 90.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Старите генерирани екранни снимки ще бъдат изтрити ако не бъдат достъпвани в определен период от време. Колко дълъг е този период зависи от броя на новите заявки за екрани идващи всекидневно.

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 77 Next >