< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 77 Next >
 • 81.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Има %(count)s фактури, налични за сваляне.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 82.
  Request
 • Заявка

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 83.
  Factory Updated
 • Фабрика обновена

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 84.
  Screenshot Request Queue
 • Опашка със скрийншот заявки

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 85.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Ако искате да запазите настройките в нов профил, просто въведете новото име отдолу.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 86.
  File a Bug Report
 • Изпратете доклад за грешки

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 87.
  Blocked by robots.txt
 • Блокиран от robots.txt

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 88.
  Change Password
 • Смяна на паролата

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 89.
  My Screenshots
 • Всички скрийншоти
 • 90.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Този проект е се занимава с любим проблем на уеб дизайнерите: уеб сайтовете изглеждат различно в други браузъри. Тестването на нов сайт в много браузъри може да бъде доста времеконсумиращо.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 77 Next >