< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Maker
 • Производител

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 2.
  High Resolution Screenshot
 • Всички скрийншоти
 • 3.
  Other pages on the same domain
 • Други страници на същия домейн

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 4.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Моля пишете на %(email)s, за да заявите по-голяма скрийншот квота.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 5.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Можете да използвате компютъра си по същото време, и ако натоварването на системата е над конфигурируемия лимит, скрийншот програмата ще спре да прави скрийншоти докато системата отново е неизползвана.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 6.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • Съобщение е изпратено до %(email)s. Моля проверете пощата си и следвайте инструкциите, за да активирате профила си.

  Translated byadin on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  enabled
 • включено
 • 8.
  Activities
 • Дейности

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 9.
  Password reset email sent
 • Писмото за нулиране на паролата е изпратено

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Python is included with recent versions of Linux and Mac OS, and on Windows it should be easy to install.
 • Python е включен в последните версии на Linux и Mac OS, а на Windows би трябвало да се инсталира лесно.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >