< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 14 Next >
 • 71.
  Dashboard
 • Kontrolna ploča

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 72.
  All
 • Sve

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 73.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Neko je, najvjerovatnije vi, izvršio registraciju novog računa na %(domain)s koristeći se ovom email adresom.

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 74.
  Greetings
 • Pozdrav

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 75.
  Retype Password
 • Ponovo upišite šifru

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 76.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ova email adresa se već koristi. Molimo vas da upišete drugu email adresu.

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 77.
  About
 • Informacije

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 78.
  Color
 • Boja

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 79.
  The current password is incorrect.
 • Trenutna šifra nije tačna.

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 80.
  Failed to create account
 • Neuspjelo kreiranje računa

  Translated bykenan3008 on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 14 Next >