< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Color Depths
 • Profunditats de color
 • 2.
  Problem reports
 • Informes de problemes
 • 3.
  Failed to remove color depth.
 • S'ha produït un error en esborrar la profunditat de color.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 4.
  Change Password
 • Canvia Contrasenya

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Cancel
 • Cancel·la

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Si eres tú, i vols activar i utilitzar el teu compte, clica a l'enllaç a sota o copia'l i enganxa'l a la barra de direccions del teu navegador web:

  Translated bybern.ab on 2010-07-14 (Report this user)

 • 7.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Per qüestió de seguretat, les ordres del navegador no poden contenir espais en blanc o començar per una barra inclinada. El propòsit d'aquest mecanisme és evitar ordres del tipus format rm -rf o /tmp/rootkit.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  The page is not finished loading.
 • No s'ha acabat de carregar la pàgina.
 • 9.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Si no reps el correu-e, podries demanar que te'l reenviem o triar una nova adreça de correu-e.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Payment
 • Pagament

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >