< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Your Website URL
 • L'adreça URL de la teva web

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Simple filename required.
 • Es requereix un nom d'arxiu simple.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Max (History)
 • Màx (historial)

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 4.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Si el mateix navegador ja està registrat al vostre capturador de pantalles, serà substituït.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 5.
  Privacy Policy
 • Política de Privacitat

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Whitespace is not permitted.
 • No es permeten espais en blanc.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 7.
  Screenshot Requests
 • Sol·licituds de Captures de Pantalla

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  Malformed URL (database integrity error).
 • Url malformada (error d'integritat de base de dades)
 • 9.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • He llegit i accepto els Termes de Servei.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Queue Estimate
 • Estimació de cua

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >