< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • S'ha enviat un missatge a %(email)s. Siusplau comprova la teva safata d'entrada i segueix les instruccions del missatge per activar el teu compte.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  CSS Gallery, Web Design Gallery
 • Galeria CSS, Galeria de Disseny Web

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Account Password
 • Contrasenya del compte

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 4.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Correu electrònic: Correu electrònic per rebre l'enllaç del codi. Serà usat tambéper la futura correspondència si demanes canvis de l'enllaç.

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  Preset %(preset_name)s created.
 • S'ha creat el predefinit %(preset_name)s.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Les captures de pantalla antigues s'esborraran al cap d'una estona de no ser visualitzades. L'estona concreta dependrà de la quantitat de captures del dia.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 7.
  Email
 • Adreça electrònica
 • 8.
  User profiles
 • Perfils d'usuari/a
 • 9.
  Details
 • Detalls
 • 10.
  None
 • Cap

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >