< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Minor
 • Menor
 • 2.
  Your Email Address
 • La teva adreça de Correu-e

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  On which page did you experience the problem?
 • Amb quina pàgina has tingut problemes?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Add a link
 • Afegeix un enllaç

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  Errors per hour
 • Errors per hora

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Factories
 • Capturadors

  Translated byel.libre on 2010-06-30 (Report this user)

 • 7.
  Your Name
 • El teu nom

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  <a href="%(url)s">Reload this page</a> or bookmark it and come back later.
 • Recarrega aquesta pàgina o afegeix-la als teus marcadors i torna després.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • S'han trobat %(duplicated_count)d navegadors duplicats, %(updated_count)d navegadors actualitzats i hi ha %(remaining_count)d navegadors restants eliminats.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  This screen size is already enabled.
 • Aquesta mida de pantalla ja està habilitada.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >