< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Download
 • Descarrega

  Translated byel.libre on 2010-06-07 (Report this user)

 • 2.
  Engine Version
 • Versió del motor

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  High Resolution Screenshot
 • Captures de pantalla en alta ressolució

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 4.
  Please write the bug report in English.
 • Feu l'informe de l'error que heu detectat en anglès

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

 • 5.
  Details
 • Detalls
 • 6.
  Remove screen size
 • Esborra el tamany de la pantalla

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Si tu no has sol·licitat això, no tens que fer res. No rebràs més correus nostres, i la sol·licitud expirarà automàticament en %(expiration_days)s dies.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Remove Link
 • Esborra enllaç

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Under Construction
 • En construcció

  Translated byel.libre on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • El temps predeterminat d'expiració és de 30 minuts, però el podeu estendre amb un botó de la pàgina de revisió del lloc.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >