< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 11.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Les captures de pantalla antigues s'esborraran al cap d'una estona de no ser visualitzades. L'estona concreta dependrà de la quantitat de captures del dia.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 12.
  Minor
 • Menor
 • 13.
  Action
 • Acció

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 14.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • El domini (%(domain)s) no està qualificat per ser acceptat en el nostre directori d'enllaços.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 15.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Si no reps el correu-e, podries demanar que te'l reenviem o triar una nova adreça de correu-e.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 16.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Tothom pot afegir Adreces URLs a la cua de treball al servidor central. Els voluntaris/es utilitzen un programet per fer captures de pantalla automàticament de les pàgines web al seu navegador i carregar els resultats al servidor.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 17.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s bytes
 • 18.
  Partnership opportunities
 • Oportunitats d'associació

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 19.
  Delete Account
 • Esborra compte

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  New email address activated
 • Nou correu-e activat

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >