< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 11.
  Please enter a new password below
 • Siusplau, entra una nova contrasenya abaix

  Translated bybern.ab on 2010-07-14 (Report this user)

 • 12.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Molts d'aquests són pc's normals amb un ample de banda d'Internet domèstic. La distribució de processament comunitari assegura diversitat de SO i navegadors, però fa molt més difícil el control de qualitat.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 13.
  Remove Browser
 • Esborrar navegador

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 14.
  Factories
 • Capturadors

  Translated byel.libre on 2010-06-30 (Report this user)

 • 15.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Preguntes? Si us plau escriu a priority@browsershots.org i estarem contents d'assistir-te.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 16.
  Total Screenshots
 • Total de captures de pantalla

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 17.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Segons entre la petició de captura de pantalla i càrrega
 • 18.
  User presets
 • Predefinit d'usuari

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 19.
  websites
 • pàgines web

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 20.
  Successfully updated browser.
 • Navegador actualitzat satisfactòriament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >