< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 11.
  Name must start with a lowercase letter.
 • El nom ha de començar per una lletra minúscula.
 • 12.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Els enllaços addicionals són opcionals. Suprimiran les etiquetes «nofollow» del vostre enllaç de les pàgines de categories al nostre directori d'enllaços de la manera següent:

  Translated byFRIUSRIU on 2011-09-16 (Report this user)

 • 13.
  Reason:
 • Raó:

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 14.
  Under Construction
 • En construcció

  Translated byel.libre on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Remove Browser
 • Esborrar navegador

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 16.
  Request a Resend
 • Sol·licita un Reenviament

  Translated bybern.ab on 2010-06-12 (Report this user)

 • 17.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • Aquesta sol·licitud de grup va expirar fa %(minutes)d minuts.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 18.
  Account Password
 • Contrasenya del compte

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 19.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Heu sol·licitat el canvi de la vostra adreça de correu electrònic de Browsershots a %(new_email)s.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 20.
  Next
 • Següent

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >