< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 11.
  No problems were reported for this factory.
 • No s'han informat problemes amb aquest capturador de pantalles.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 12.
  Short
 • Curt

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 13.
  Search
 • Cerca

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  Account Password
 • Contrasenya del compte

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 15.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Has arribat al màxim d'intents de canviar la teva adreça de correu-e.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 16.
  Other
 • Altres

  Translated bypapapep on 2010-06-10 (Report this user)

 • 17.
  The current password is incorrect.
 • La contrasenya actual és incorrecta.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  Failed to %(action)s preset.
 • No s'ha pogut %(action)s el predefinit.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 19.
  Click to view it in action.
 • Clica-hi per veure'l en acció.

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 20.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Així mateix, si la configuració demanada és massa específica (p.ex. una versió concreta de Flash o Java) és possible que no hi hagi capturadors de pantalla adients disponibles en aquell moment. Trieu el paràmetre no importa per a obtenir resultats més ràpids.

  Translated byel.libre on 2010-06-30 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >