< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 21.
  unavailable
 • no disponible
 • 22.
  HTML code is not allowed in description.
 • El codi HTML no està permès en la descripció.

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 23.
  This name is already taken.
 • Aquest nom ja el fa servir algú altre.
 • 24.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Url malformada (no esta especificat el nom de servidor)
 • 25.
  Submitted
 • Enviat
 • 26.
  Average Queue
 • Cua mitjana

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 27.
  Select
 • Selecciona
 • 28.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • A Mac OSX es possible executar el capturador de pantalles en segon pla, emprant canvi ràpid i un compte d'usuari/a diferent.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 29.
  Remember
 • Recorda

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 30.
  Successfully added browser to factory "%(factory_name)s"
 • Navegador afegit amb èxit al capturador de pantalles "%(factory_name)s"

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >