< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 21.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • No canvieu el text de l'enllaç anterior o el text alternatiu. Si voleu podeu afegir text addicional a l'enllaç.

  Translated byFRIUSRIU on 2011-09-16 (Report this user)

 • 22.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Si tu no has sol·licitat això, no tens que fer res. No rebràs més correus nostres, i la sol·licitud expirarà automàticament en %(expiration_days)s dies.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 23.
  Failed to update browser
 • S'ha produït un error en actualitzar el navegador

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 24.
  Send Message
 • Envia Missatge

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Whitespace is not permitted.
 • No es permeten espais en blanc.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 26.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s?
 • Voleu demanar una nova captura de pantalla amb %(browser_name)s?

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

 • 27.
  Save testing preferences to presets...
 • S'ha desat la configuració de prova com a predefinit

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 28.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Mira Com col·laborar i executar un capturador de pantalles. La contrasenya del compte de capturació és la mateixa del teu compte de browsershots.org.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 29.
  Remember me
 • Recorda'm

  Translated byel.libre on 2010-06-05 (Report this user)

 • 30.
  Your screenshots will appear here when they are uploaded.
 • Les teves imatges de pantalla apareixeran aquí quan s'hagin carregat.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >