< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 21.
  Please write the message in English.
 • Si us plau, escriviu el missatge en anglès.

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

 • 22.
  Page Not Found
 • Pàgina No trobada

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 23.
  On which page did you experience the problem?
 • Amb quina pàgina has tingut problemes?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 24.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • No es pot enviar una solicitud http a %(hostname)s
 • 25.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Correu electrònic: Correu electrònic per rebre l'enllaç del codi. Serà usat tambéper la futura correspondència si demanes canvis de l'enllaç.

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 26.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Només lletres, números i guions, màxim 30 caràcters.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  Print an invoice for your payment?
 • Voleu imprimir la factura del vostre pagament?

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 28.
  Activate Link
 • Activa enllaç

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 29.
  Request
 • Petició

  Translated bypapapep on 2010-06-10 (Report this user)

 • 30.
  How did you come up with the idea?
 • Com se't va acudir la idea?

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >