< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Invalid Request
 • Petició no vàlida

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 32.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Voleu demanar una nova captura de pantalla de %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s en %(platform_name)s?

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

 • 33.
  Background info
 • Informació de fons

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 34.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d de %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Please enter a name for the preset you are going to create.
 • Introdueix el nom del predefinit que vols crear.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 36.
  Send Message
 • Envia Missatge

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 37.
  PayPal Email Address
 • Adreça de Correu Electrònic de PayPal

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 38.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Escriviu-nos a %(email)s per sol·licitar una quota més gran de captures de pantalla.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 39.
  How to contribute
 • Com contribuir

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 40.
  Previous
 • Anterior
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >