< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Password retrieval request is invalid.
 • La sol·licitud de recuperació de contrasenya és invàlida.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 42.
  User profile
 • Perfil de l'usuari/a

  Translated bypapapep on 2010-06-10 (Report this user)

 • 43.
  Activities
 • Activitats

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 44.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Una nit al de novembre del 2004 vaig anar a dormir massa aviat i, mentre feia voltes al llit, de sobte, em va venir al cap la idea del voluntariat distribuït.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 45.
  Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.
 • Un cop hagis afegit els enllaços a la teva pàgina web, si us plau fes-nos arribar la url a la teva pàgina. El nostre programà comprovarà i activarà l'enllaç immediatament.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 46.
  Description
 • Descripció

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 47.
  Are you sure to remove factory "%(name)s" from your account ?
 • 48.
  Please choose one (required)
 • Siusplau escull una (requerit)

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 49.
  Click to view it in action.
 • Clica-hi per veure'l en acció.

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 50.
  Last Name
 • cognom

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >