< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Home
 • Inici

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 42.
  The current password is incorrect.
 • La contrasenya actual és incorrecta.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 43.
  None
 • Cap

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 44.
  Report a problem with this screenshot?
 • Informar d'un problema amb la imatge de pantalla?
 • 45.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Introduïu seguidament un nom si voleu desar la configuració com a un nou predefinit.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 46.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nosaltres no acceptem adreçes de correu electrònic d'aquest domini.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  Quick Links
 • Enllaços ràpids

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 48.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Per exemple, podeu desar-ho a /usr/local/bin/opera-newpage i, posteriorment, posar opera-newpage al camp de d'ordres del navegador:

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 49.
  The server is temporarily down for maintenance. It will be back online in 60 minutes. Thank you for your patience.
 • El servidor està temporalment fora de servei per manteniment. Estarà disponible online en uns 60 minuts. Gràcies per la teva paciència.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • No s'ha pogut llegir %(robots_txt_link)s.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >