< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Operating Systems
 • Sistemes operatius
 • 42.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Emmagatzema les teves captures de pantalla al nostre servidor per més temps.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 43.
  Redirected
 • Redireccionat
 • 44.
  User
 • Usuari
 • 45.
  Average Queue
 • Cua mitjana

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 46.
  Internal Server Error
 • Error Intern del Servidor

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Ho sentim, l'adreça de correu electrònic no és vàlida.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 48.
  Screenshot request group
 • Grup de demanda d'imatge de pantalla
 • 50.
  Successfully updated browser.
 • Navegador actualitzat satisfactòriament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >