< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  Privacy
 • Privacitat

  Translated bydidac.rios on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • Aquesta sol·licitud de grup va expirar fa %(minutes)d minuts.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 53.
  Unknown factory name.
 • Es desconeix el nom del capturador de pantalles.

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 54.
  Forgot Your Password?
 • Has oblidat la teva contrasenya?
 • 55.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • La millor solució a Linux o Mac OS és crear un simple script bash amb les opcions desitjades, fer-lo executable (chmod a+x), posar-lo a algun lloc de la teva RUTA i després utilitzar el nom de l'script bash com la ordre del navegador.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 56.
  Prev
 • Anterior

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 57.
  Remove screen size
 • Esborra el tamany de la pantalla

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 58.
  Height
 • Alçada
 • 59.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • S'ha actualitzat el predefinit %(preset_name)s.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 60.
  Payment
 • Pagament

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >