< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  Malformed URL (database integrity error).
 • Url malformada (error d'integritat de base de dades)
 • 52.
  This will overwrite the settings for preset "%(preset_name)s".
 • Aquesta acció sobreescriurà la configuració del predefinit "%(preset_name)s".

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 53.
  Why don't I get any screenshots?
 • Perquè no aconseguieixo cap captura de pantalla?

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 54.
  Factory error messages
 • Missatges d'error dels capturadors de pantalla

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 55.
  Name must start with a lowercase letter.
 • El nom ha de començar per una lletra minúscula.
 • 56.
  About
 • Sobre

  Translated byel.libre on 2010-07-14 (Report this user)

 • 57.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • És una aplicació web en línia lliure i de codi obert que proporciona als desenvolupadors/es una manera de provar la compatibilitat dels seus llocs web en un sól lloc.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 58.
  How long has Browsershots been around?
 • Des de quan existeix Browsershots?

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 59.
  Adult or gambling sites are not accepted in our directory.
 • Al nostre directori d'enllaços no s'accepten llocs d'apostes o per a adults.

  Translated byFRIUSRIU on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Hide from recent screenshot overview?
 • Vols ocultar-ho del resum de captures de pantalla més recent?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >