< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 83 Next >
 • 51.
  Anonymous screenshot requests are not allowed.
 • No es permeten peticions anònimes d'imatges de pantalla.
 • 52.
  Send Message
 • Envia Missatge

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 53.
  Password retrieval request is invalid.
 • La sol·licitud de recuperació de contrasenya és invàlida.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 54.
  Domain (%(domain)s) is already in database.
 • El domini (%(domain)s) ja existeix a la base de dades.

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 55.
  Sponsor
 • Patrocinador
 • 56.
  Priority
 • Prioritat
 • 57.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Etiquetes: Cada etiqueta és una paraula clau que descriu el teu producte o servei. Has d'indicar almenys 5 etiquetes per al teu lloc web.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 58.
  Updates
 • Actualitzacions

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 59.
  Verify Here
 • Verifica Aquí

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 60.
  User profile
 • Perfil de l'usuari/a

  Translated bypapapep on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 83 Next >