< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 83 Next >
 • 51.
  Screen Width
 • Amplada de la pantalla
 • 52.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Rebràs de 30 a 50 captures de pantalla en un interval de 2 a 5 minuts.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 53.
  In our dreams, the web looks good for all users. So we let web designers view screenshots of their pages in different browsers, at different screen resolutions and with different plugins.
 • Als nostres somnis, el lloc web és agradable per a tots els usuaris. Per tant, deixem als dissenyadors web veure captures de pantalla de les seves pàgines en diferents navegadors, amb diferents resolucions i amb diferents complements.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 54.
  New Password
 • Nova Contrasenya

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 55.
  Can I use my computer while the ShotFactory is running?
 • Puc utilitzar el meu ordinador mentre ShotFactory està funcionant?

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 56.
  Maximum attempts for change email address reached
 • S'ha arribat al màxim d'intents per canviar l'adreça de correu electrònic

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 57.
  VNC server fails to start: Fatal server error: Couldn't add screen
 • S'ha produït un error en arrencar el servidor VNC: error fatal del servidor: no s'ha pogut afegir la pantalla

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 58.
  %(days)d d
 • %(days)d d
 • 59.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Això estalvia el teu temps per obtenir captures de pantalla i ens ajuda a pagar els costos de desenvolupament i allotjament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 60.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Com amb molts projectes de codi obert, els comentaris positius dels/les visitants poden ser un bon factor de motivació.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 83 Next >