< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 83 Next >
 • 51.
  Incorrect username or password.
 • El nom d'usuari o la contrasenya no són correctes.
 • 52.
  Sign up
 • Registreu-vos

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 53.
  The response did not contain a Location header.
 • La resposta no conté la capçalera d'ubicació.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 54.
  Click for full size.
 • Clica per a mida completa.
 • 55.
  Are you sure to remove this preset?
 • Voleu esborrar aquest predefinit?

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 56.
  for "%(keyword)s"
 • per a "%(keyword)s"

  Translated byel.libre on 2010-06-07 (Report this user)

 • 57.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • El domini (%(domain)s) no està qualificat per ser acceptat en el nostre directori d'enllaços.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 58.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Nosaltres tenim un servei de pagament anomenat Prioritat de Processament que posarà les teves sol·licituds al principi de la cua.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 59.
  Flash is not %(flash)s.
 • Flash no és %(flash)s.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 60.
  Home
 • Inici

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 83 Next >