< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Tags
 • etiquetes
 • 62.
  searches
 • cerques

  Translated byel.libre on 2010-06-07 (Report this user)

 • 63.
  Your link may not be on first page in our directory, you may locate it fast with the following url:
 • El teu enllaç no ha de ser a la nostra primera pàgina del nostre directori, ho localitzaràs més ràpid amb aquesta url:

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 64.
  Hashkey
 • Clau hash

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 65.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Si la cua és molt llarga, les teves sol·licituds de captura de pantalla poden expirar abans de poder ser processades.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 66.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Els enllaços addicionals són opcionals. Suprimiran les etiquetes «nofollow» del vostre enllaç de les pàgines de categories al nostre directori d'enllaços de la manera següent:

  Translated byFRIUSRIU on 2011-09-16 (Report this user)

 • 67.
  High Resolution Screenshot
 • Captures de pantalla en alta ressolució

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 68.
  Web Design Gallery
 • Galeria de disseny web

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 69.
  Your screenshot requests have expired.
 • La teva imatge de pantalla ja ha caducat.
 • 70.
  Where can I get a username/password for running a ShotFactory?
 • On puc obtenir un nom d'usuari/contrasenya per executar un ShotFactory?

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >