< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 83 Next >
 • 61.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to johann@browsershots.org.
 • Si vols millorar el programari, corregir-ne errors o afegir-hi característiques, pots descarregar-te o revisar el codi font de http://svn.browsershots.org/ i enviar les modificacions a johann@browsershots.org.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 62.
  Factory Updated
 • S'ha actualitzat per part del capturador de pantalles

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 63.
  There is a dialog box in front of the browser window.
 • Hi ha un quadre de diàleg a sobre de la finestra del navegador.
 • 64.
  Website Categories
 • Categories de la Web

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 65.
  First Name
 • Nom

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 66.
  Factory Added
 • Afegides per l'empresa

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 67.
  Priority Processing
 • Prioritat de Processament

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 68.
  XML-RPC Methods
 • Mètodes XML-RPC

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 69.
  Terms of Use
 • Termes d'ús

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 70.
  Absolute path is not permitted.
 • No es permeten les rutes absoultes.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 83 Next >