< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 83 Next >
 • 61.
  A language pack needs to be installed.
 • Cal instal·lar un paquet de llengua.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 62.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • S'ha verificat l'enllaç principal. S'han verificat %(count)d enllaços addicionals.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 63.
  Bookmark, blog and spread the word
 • Afegeix-nos a les adreces d'interès i fes córrer la veu

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 64.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Fes clic al codi d'error per anar a la documentació, o al missatge d'error per a veure la captura de pantalla.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 65.
  Is this a text-mode browser?
 • És aquest un navegador en mode text?

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 66.
  Problem report
 • Informa d'un problema
 • 67.
  Enter URL Here:
 • Escriu aquí l'adreça URL:

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 68.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • No tothom té una granja de màquines antigues amb sistemes operatius i navegadors antics. Hi ha serveis en línia que ofereixen captures de pantalla de llocs web en diferents navegadors per un preu considerable, però per als afeccionats i els projectes de programari lliure aquestes quotes poden ser prohibitives.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 69.
  User presets
 • Predefinit d'usuari

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 70.
  Advertise
 • Anuncia't

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 83 Next >