< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 83 Next >
 • 61.
  No
 • No

  Translated byel.libre on 2012-07-23 (Report this user)

 • 62.
  Add this link to remove "nofollow" tag of your link on %(url)s
 • Afegeix aquest enllaç per eliminar l'etiqueta "nofollow" del teu enllaç a %(url)s

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 63.
  Failed to load preset.
 • No s'ha pogut carregar el predefinit.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 64.
  Priority Processing
 • Prioritat de Processament

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 65.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • El teu compte de correu del PayPal és %(paypal_email)s (el mateix del teu compte a Browsershots).

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 66.
  No pending requests.
 • No hi ha peticions pendents

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 67.
  Browser Group
 • Grup de navegadors
 • 68.
  Why join Browsershots?
 • Per què unir-se a Browsershots?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 69.
  Could not get page content from %(hostname)s.
 • No es pot accedir al contingut de %(hostname)s
 • 70.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • El servidor en %(hostname)s ha enviat un redireccionament HTTP.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 83 Next >