< Prev 1...  78 79 80 81 82 83 Next >
 • 791.
  N/A
 • N/A

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 792.
  Instant activation after payment made.
 • Activació immediata després del pagament.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 793.
  Submit your web design to our gallery
 • Envia el teu disseny web a la nostra galeria

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 794.
  Activate Your Link
 • Activa el teu enllaç

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 795.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • El servidor no ha respongut en %d segons.
 • 796.
  Contribute
 • Contribueix

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 797.
  Hashkey
 • Clau hash

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 798.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Una nit al de novembre del 2004 vaig anar a dormir massa aviat i, mentre feia voltes al llit, de sobte, em va venir al cap la idea del voluntariat distribuït.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 799.
  Preset name should not be blank.
 • No pots deixar buit el nom del predefinit.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 800.
  Page Not Found
 • Pàgina No trobada

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  78 79 80 81 82 83 Next >