< Prev 1...  78 79 80 81 82 83 Next >
 • 801.
  Website Tags
 • Etiquetes del lloc

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 802.
  Failed to update browser
 • S'ha produït un error en actualitzar el navegador

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 803.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Com amb molts projectes de codi obert, els comentaris positius dels/les visitants poden ser un bon factor de motivació.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 804.
  Preset "%(preset_name)s" has been removed.
 • S'ha esborrat el predefinit "%(preset_name)s".

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 805.
  Main Link
 • Enllaç principal

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 806.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Si eres tú, i vols activar i utilitzar el teu compte, clica a l'enllaç a sota o copia'l i enganxa'l a la barra de direccions del teu navegador web:

  Translated bybern.ab on 2010-07-14 (Report this user)

 • 807.
  Again
 • Altre cop

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 808.
  Text Link
 • Enllaç de text

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 809.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • A Windows, el programa de voluntariat que fa les captures de pantalla utilitza l'escriptori, per tant hauras d'aturar-lo quan vulguis utilitzar l'ordinador.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 810.
  Value %d is too small.
 • El valor %d és massa petit.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  78 79 80 81 82 83 Next >