< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Això és bo perquè genera tràfic, i ens mostra que a la gent li agrada la idea.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • No tothom té una granja de màquines antigues amb sistemes operatius i navegadors antics. Hi ha serveis en línia que ofereixen captures de pantalla de llocs web en diferents navegadors per un preu considerable, però per als afeccionats i els projectes de programari lliure aquestes quotes poden ser prohibitives.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Too many votes for one design from same user.
 • Massa vots per a un disseny del mateix usuari/a.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Domain
 • Domini
 • 5.
  This is not the requested Flash version.
 • Aquesta no és la versió de flash demanada.
 • 6.
  Sign Up
 • Registreu-vos

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Edit
 • Edita

  Translated byel.libre on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  Recent
 • Recent

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Remove Factory
 • Esborrar Factory

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 10.
  Screenshot Requests
 • Sol·licituds de Captures de Pantalla

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >