< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Errors per day
 • Errors per dia
 • 2.
  Email
 • Adreça electrònica
 • 3.
  Last Error
 • Darrer error

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Again
 • Altre cop

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Save testing preferences to presets...
 • S'ha desat la configuració de prova com a predefinit

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Fetched
 • Obtingut
 • 7.
  You have already requested %(count)d screenshots for %(domain)s today.
 • Ja heu solicitat %(count)d captures de pantalla per %(domain)s avui.
 • 8.
  About Us
 • Sobre Nosaltres

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Are you sure to remove your website (%(url)s) from our link directory?
 • Segur que vols eliminar el teu lloc web (%(url)s) del nostre directori d'enllaços?

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Voleu demanar una nova captura de pantalla de %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s en %(platform_name)s?

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >