< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  You should receive an email shortly to confirm your priority activation.
 • Haurieu de rebre un missatge electrònic per confirmar la vostra prioritat d'activació.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 2.
  Why don't I get any screenshots?
 • Perquè no aconseguieixo cap captura de pantalla?

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Your payment supports an open-source project.
 • El seu pagament suporta un projecte de codi obert.

  Translated bybern.ab on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Queue
 • Cua
 • 5.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Idioma: Si us plau, utilitza l'anglès quan sigui possible, tot i que també hi ha altres idiomes.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Si no pots fer funcionar Python a l'ordinador, pots escriure el teu propi capturador de pantalles en el teu llenguatge de programació favorit, d'acord amb l'especificació de la Interfície Del Capturador..

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Billing Address
 • Adreça de correu-e
 • 8.
  Browsershots tests your website's compatability on different browsers by taking screenshots of your web pages rendered by real browsers on different operating systems.
 • Browsershots prova la compatibilitat del vostre lloc web sobre diferents navegadors prenent captures de pantalla en navegadors reals i en diferents sistemes operatius.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Links
 • Enllaços

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Too many votes for one design from same user.
 • Massa vots per a un disseny del mateix usuari/a.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >