< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Activation failed
 • Activació fallida

  Translated byel.libre on 2010-07-14 (Report this user)

 • 2.
  Start Browsing
 • Comença a Navegar

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  This is not %(browser)s.
 • Aquest no és %(browser)s.
 • 4.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Les teves captures de pantalla són privades (només les veuràs tu, o algú altre que en conegui l'adreça URL).

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Reason:
 • Raó:

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Overview
 • Vista general

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Back to Homepage
 • Torna a la Pàgina d'Inici

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Browser Groups
 • Grups de navegador
 • 9.
  Activities
 • Activitats

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Register a new screenshot factory?
 • Voleu registrar un nou capturador de pantalles?

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >