< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  IP
 • Adreça IP

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 2.
  Locked
 • Bloquejat
 • 3.
  The current password is incorrect.
 • La contrasenya actual és incorrecta.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  What we do and why we created this service?
 • Què fem i per què hem creat aquest servei?

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Sí. En un futur previsible, hi hauran captures de pantalla gratuïtes per tothom. Potser hauràs d'esperar a la cua mentre hi hagi molta demanda, o pots comprar prioritat de processament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Internal Server Error
 • Error Intern del Servidor

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Percent
 • %
 • 8.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • El nom d'usuari ha de ser entre 3 i 30 caràcters d'amplada.
 • 9.
  This is not %(operating_system)s.
 • Aquest no és %(operating_system)s.
 • 10.
  Close
 • Tanca

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >