< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Website URL
 • Adreça URL de la pàgina web

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  All characters are upper-case letters
 • Tots els caràcters són lletres majúscules.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • p. ex. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  N/A (Login Required)
 • NS/NC (Es requereix identificació)

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  <em>Description</em>: Write a brief introduction for your website here, maximum 300 characters.
 • Descripció: Escriu una petita introducció a la teva pàgina web, amb un màxim de 300 caràcters.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Web Design Gallery
 • Galeria de disseny web

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Remember me
 • Recorda'm

  Translated byel.libre on 2010-06-05 (Report this user)

 • 8.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Des de Maig del 2010, no tenim suficient espai al disc per mantenir captures de pantalla durant un mes des de la última visita.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  The price for priority processing is <em>$%(month_price_usd)s USD</em> or <em>&euro;%(month_price_eur)s EUR</em> per month.
 • El preu de prioritat de processament és de $%(month_price_usd)s USD o €%(month_price_eur)s EUR per mes.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Flash is not %(flash)s.
 • Flash no és %(flash)s.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >