< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Will this service remain free of charge?
 • Aquest servei romandrà gratuït?

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  Documentation
 • Documentació

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Simple filename required.
 • Es requereix un nom d'arxiu simple.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 4.
  Email Address
 • Adreça de Correu-e

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  The new password is the same as the current one.
 • La nova contrasenya és igual que la actual.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Unsubscribe
 • Dessubscriu

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Ho sentim, l'adreça de correu electrònic no és vàlida.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Problem reports
 • Informes de problemes
 • 9.
  High Resolution Screenshot
 • Captures de pantalla en alta ressolució

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Sign in to your account
 • Entra al teu compte

  Translated byel.libre on 2010-07-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >