< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Invalid Request
 • Petició no vàlida

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 2.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Una nit al de novembre del 2004 vaig anar a dormir massa aviat i, mentre feia voltes al llit, de sobte, em va venir al cap la idea del voluntariat distribuït.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Update Profile
 • Actualitza Perfil

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Ho sentim, l'adreça de correu electrònic no és vàlida.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Help Center
 • Centre d'ajuda

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 6.
  Please write the bug report in English.
 • Feu l'informe de l'error que heu detectat en anglès

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

 • 7.
  Value %d is too small.
 • El valor %d és massa petit.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  On which page did you experience the problem?
 • Amb quina pàgina has tingut problemes?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Queue
 • Cua
 • 10.
  %(clicks)s clicks
 • %(clicks)s clics

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >