< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  enabled
 • habilitat
 • 2.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • No canvieu el text de l'enllaç anterior o el text alternatiu. Si voleu podeu afegir text addicional a l'enllaç.

  Translated byFRIUSRIU on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Factory Name
 • Nom del capturador de pantalles

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  User preset
 • Predefinit d'usuari/a

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Idioma: Si us plau, utilitza l'anglès quan sigui possible, tot i que també hi ha altres idiomes.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Close
 • Tanca

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Greetings
 • Agraïments

  Translated byel.libre on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Introdueix el teu nom d'usuari o correu, si recordes algun d'ells.

  Translated bydidac.rios on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  Recent Screenshots
 • Captures de pantalla recents
 • 10.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Aquest servei és per contingut de HTML o XHTML.

  Translated bybern.ab on 2010-06-09 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >