< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Neplatná url (není zvolen název serveru).
 • 2.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d s
 • 3.
  Background info
 • Info o pozadí

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 4.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • např. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 5.
  Screenshot
 • Screenshot
 • 6.
  request groups
 • skupiny požadavků
 • 7.
  No purchases could be found for this user account.
 • Nebyly nalezeny žádné objednávky pro účet tohoto uživatele.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 8.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • Na Macu je možné spustit screenshotový program na pozadí použitím rychlého přepínání uživatelů a odděleného uživatelského účtu.

  Translated byeroglum on 2010-06-27 (Report this user)

 • 9.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Prosím kontaktujte administrátory serveru a informujte je o času, kdy došlo k chybě a čemkoliv, co mohlo chybu způsobit.

  Translated byDivisR on 2010-06-21 (Report this user)

 • 10.
  URL shortening service %(domain)s is disallowed.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >