< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Text-mode?
 • Textový režim?

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 2.
  All
 • Vše

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Z bezpečnostních důvodů příkaz prohlížeče nesmí obsahovat bílé znaky nebo začínat znakem lomeno. Důvodem je vyhnout se příkazům jako rm -fr / nebo /tmp/rootkit.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 4.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • např. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 5.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Vaše platby budou odeslány automaticky skrze PayPal na začátku následujícího měsíce (minimálně $20 USD).

  Translated byeroglum on 2010-06-25 (Report this user)

 • 6.
  Why join Browsershots?
 • Proč se připojit k Browsershots?

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 7.
  Browser Engines
 • Jádra prohlížečů

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 8.
  Your screenshot requests will be processed immediately.
 • Vaše požadavky budou zpracovány okamžitě.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 9.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Ne každý má farmu starších počítačů se staršími operačními systémy a prohlížeči. Existují on-line služby, které nabízejí náhledy webových stránek v různých prohlížečích za značné poplatky. Pro fandy i pro open source projekty, mohou být tyto poplatky příliš vysoké.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 10.
  You cannot remove browsers created by others.
 • Nemůžete odstranit prohlížeče vytvořené jinými.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >