< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Sorry, our system encountered some problems when creating your account. Please try again later.
 • Promiňte, ale při vytváření vašeho účtu se vyskytly v našem systému nějaké potíže. Zkuste to, prosím, později znovu.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 2.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Dosáhli jste maximálního počtu pokusů pro aktivaci vašeho účtu z vaší ip adresy.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Obnovení hesla pro Váš Browsershots účet

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 4.
  Failed to remove preset.
 • Nepodařilo se odstranit předvolbu.

  Translated bygobie on 2010-09-14 (Report this user)

 • 5.
  Access Denied
 • přístup odmítnut
 • 6.
  Created
 • Vytvořeno
 • 7.
  Remove color depth
 • Odstranit hloubku barev

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Prosíme navštivte http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s pro instrukce a kódy odkazů.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-21 (Report this user)

 • 9.
  for "%(keyword)s"
 • pro "%(keyword)s"

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-07 (Report this user)

 • 10.
  You should receive an email shortly to confirm your priority activation.
 • Brzy byste měli obdržet e-mail s potvrzením aktivace priority.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >