< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Pay with Paypal, all major credit card accepted, we don't have your credit card information.
 • Plaťte s Paypalem, přijímá bežné kreditní karty, my nevlastníme údaje o Vaší kreditní kartě.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 2.
  Account Password
 • Heslo účtu

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 3.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaše webová stránka (%(url)s) není dostupná.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Language
 • Jazyk

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 5.
  Factory Added
 • Stroj přidán

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 6.
  In our dreams, the web looks good for all users. So we let web designers view screenshots of their pages in different browsers, at different screen resolutions and with different plugins.
 • Naším snem je, aby web vypadal dobře pro všechny uživatele. Dovolte tedy web designerům zobrazit náhledy jejich stránek v různých prohlížečích, v různých rozlišeních a s různými pluginy.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 7.
  Redirected
 • Přesměrováno
 • 8.
  Activation limit exceed
 • Limit pro aktivaci překročen

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  RSS Feed
 • RSS zdroj

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 10.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Výchozí doba vypršení je 30 minut, ale můžete ji prodloužit tlačítkem na stránce s přehledem webu.

  Translated byeroglum on 2010-06-27 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >