< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Problem report
 • Ohlášení chyby
 • 2.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Pokud je fronta velmi dlouhá, Vaše požadavky mohou vypršet dříve, než budou zpracovány.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 3.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Nejsou dostupné odkazy protějšků. Klikněte zde aby se stal naším odkazem protějšku.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Thank you for supporting the Browsershots project!
 • Děkujeme Vám za podporu Browsershots projektu!

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 5.
  Average Queue
 • Průměrná řada

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 6.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Nastavení %(preset_name)s aktualizováno.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 7.
  Again
 • Znovu

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Browser Version
 • Verze prohlížeče

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 9.
  Click for full size.
 • Klikněte pro plnou velikost.
 • 10.
  Cancel
 • Zrušit

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >