< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Operating Systems
 • Operační systémy
 • 2.
  Browser Group
 • Skupina prohlížečů
 • 3.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Tato adresa elektronické pošty se již používá. Prosím dodejte jinou adresu elektronické pošty.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Java versions
 • Verze javy
 • 5.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Je tu %(count)s faktur dostupných ke stažení.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 6.
  Width
 • Šířka
 • 7.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Tet odkazu, nebo alternativní text není správný.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Your website (%(url)s) has been removed from our link directory.
 • Vaše webová stránka (%(url)s) byla odstraněna z našeho adresáře odkazů.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d s
 • 10.
  Latest Searches
 • Poslední vyhledávání

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >