< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  %(color_depth)d bits per pixel
 • %(color_depth)d bitů na pixel
 • 12.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Jedná se o open-source online webovou aplikace, která poskytuje vývojářům pohodlnou cestu k testování kompatibility svých stránek v prohlížečích na jednom místě.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 13.
  Failed to update browser
 • Nepodařilo se upravit prohlížeč.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 14.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Přečetl jsem a souhlasím s podmínkami služby.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Sign in to your account
 • Přihlašte se ke svému účtu

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  Extend
 • Rozšířit
 • 17.
  No activities found
 • Činnost nezaznamenána

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  Don't care
 • Nechat být
 • 19.
  %(count)d failed
 • %(count)d selhalo
 • 20.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Jako u většiny ostatních open-source projektů, pozitivní odezva od návštěvníků může být velký motivující faktor.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >