< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 12.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • např. Firefox / MSIE / Safari
 • 13.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Byl dosažen maximální počet pokusů o změnu adresy elektronické pošty

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  Failed to add color depth.
 • Nepodařilo se přidat barevnou hloubku.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 15.
  The new password is the same as the current one.
 • Nové heslo je stejné jako současné.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  Information
 • Informace

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 18.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Neplatná url (není zvolen název serveru).
 • 19.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Zdrojový kód pro tento projekt je dostupný z repozitáře Subversion nebo ve vydaných ZIP souborech.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 20.
  "%(browser)s" has been removed from factory "%(factory)s"!
 • "%(browser)s" byl odstraněn z továrny "%(factory)s"!

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >