< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  %(time_length)s ago
 • Před lish: %(time_length)s

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 12.
  Maintenance
 • Údržba

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  Preset has been updated successfully.
 • Předvolba byla úspěšně aktualizována.

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 14.
  Preset name should not be blank.
 • Název předvolby nesmí být prázdný.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 15.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Další odkazy jsou volitelné. Odstraní "nenásledující" popisky vašeho odkazu, na stránkách kategorií v našem adresáři jako následující:

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 16.
  Dedicated email support from <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a>.
 • Vyhrazená e-mailová podpora na priority@browsershots.org.

  Translated byeroglum on 2010-06-25 (Report this user)

 • 17.
  Change Email Address
 • Změnit e-mail

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  enabled
 • povoleno
 • 19.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Podívejte se na JakVytvořitTovárnuNaNáhledyStránek. Heslo pro novou továrnu je heslo vašeho uživatelského účtu na browsershots.org.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 20.
  Browser Compatibility Test
 • Test kompatibility prohlížeče

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >