< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  We're trying to make this service easy to use, open for all (including access to the source code) and 100%% free.
 • Snažíme se, aby byla tato služba snadno použitelná, otevřená všem (včetně přístupu ke zdrojovému kódu) a stoprocentně zdarma.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 12.
  Factory Name
 • Název stroje

  Translated byeroglum on 2010-06-19 (Report this user)

 • 13.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Než se stanete členem, musíte souhlasit s podmínkami užívání služby.
 • 14.
  Contact
 • Kontakt

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Test your own screenshot factories with priority.
 • Otestuje přednostně vaše vlastní stroje na screenshoty.
 • 16.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Zrušit odběr poštovního seznamu

  Translated byfri on 2012-07-23 (Report this user)

 • 17.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Prosíme, neměňte předchozí text nebo popis, ale pokud chcete, můžete přidat text další.

  Translated byaddie on 2011-09-16 (Report this user)

 • 18.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavní odkaz byl ověřen. %(count)d další odkazy byly ověřeny.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 19.
  Submit bug reports, feature requests, patches
 • Odeslat hlášení chyb, požadavky na nové vlastnosti, patche.

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 20.
  My Screenshots
 • Screenshoty
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >