< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  %(width)d pixels wide
 • %(width)d pixelů široké
 • 22.
  If you want to run a screenshot factory, see <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">How To Create A New Screenshot Factory</a>
 • Pokud chcete spustit továrnu na tvorbu náhledů, čtěte Jak vytvořit novou Továrnu na náhledy

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 23.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavní odkaz byl ověřen. %(count)d další odkazy byly ověřeny.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 24.
  disabled
 • nepovoleno
 • 25.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Následující chyby byly automaticky detekovány serverem.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 26.
  Your Website Title
 • Název vaší webové stránky

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 27.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • To je dobré, protože nám to přiláká lidi a také to ukazuje, že se lidé o nápad zajímají.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 28.
  The browser window is not maximized.
 • Okno prohlížeče není maximalizováno.
 • 29.
  You cannot add browsers to a factory created by others.
 • Nemůžete přidat prohlížeče do továrny vytvořené jinými.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 30.
  Error code
 • Kód chyby
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >