< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Register this browser for screenshots?
 • Zaregistrovat tento prohlížeč pro screenshoty?
 • 22.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Pokud je fronta velmi dlouhá, Vaše požadavky mohou vypršet dříve, než budou zpracovány.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 23.
  Link page should be on domain %(domain)s
 • Odkazující stránka by měla být na doméně %(domain)s

  Translated bymachj on 2012-07-16 (Report this user)

 • 24.
  You're already signed in
 • Již jste přihlášen
 • 25.
  Please <a href="mailto:support@browsershots.org">let us know if</a> you have questions or feedback.
 • Prosím dejte nám vědět, pokud máte dotazy nebo připomínky.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 26.
  Description
 • Popis

  Translated byeroglum on 2010-06-18 (Report this user)

 • 27.
  IP address
 • Ip adresa
 • 28.
  Sorry, our system encountered some problems when creating your account. Please try again later.
 • Promiňte, ale při vytváření vašeho účtu se vyskytly v našem systému nějaké potíže. Zkuste to, prosím, později znovu.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 29.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Nelze se připojit k %(hostname)s.
 • 30.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots respektuje robots.txt standard. Pokud chcete, můžete explicitně povolit Browsershots přidáním obdobné sekce do robots.txt na Vašem serveru:

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >