< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no more email address verification is required.
 • Migrace je rychlá a bezpečná. Vaše heslo je zašifrováno a dále není vyžadováno ověření e-mailové adresy.

  Translated byjiri_pavlicek on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  This is not %(operating_system)s.
 • Toto není %(operating_system)s.
 • 23.
  %(count)d starting
 • začíná %(count)d
 • 24.
  Last Error
 • Poslední chyba

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 25.
  Your Website Title
 • Název vaší webové stránky

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 26.
  Updated
 • Aktualizována

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 27.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaše webová stránka (%(url)s) není dostupná.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 28.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Jako u většiny ostatních open-source projektů, pozitivní odezva od návštěvníků může být velký motivující faktor.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 29.
  Short
 • Krátké

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 30.
  Activation email sent
 • Aktivační e-mail zaslán

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >