< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  All Browsers
 • Všechny prohlížeče

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 22.
  Time
 • Čas

  Translated byaddie on 2010-06-07 (Report this user)

 • 23.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d prohlížečů vybráno
 • 24.
  Password retrieval request has expired.
 • Žádost o znovunačtení hesla vypršela.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Tet odkazu, nebo alternativní text není správný.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 26.
  Hide Status
 • Skrýt stav

  Translated bymips on 2010-06-09 (Report this user)

 • 27.
  You cannot remove factories created by others
 • Nemůžete odstranit továrny vytvořené jinými

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 28.
  enabled
 • povoleno
 • 29.
  Latest Searches
 • Poslední vyhledávání

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 30.
  You cannot add browsers to a non-existed factory.
 • Nemůžete přidat prohlížeče k neexistující továrně.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >