< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Otázky? Prosím, napište na priority@browsershots.org, rádi Vám pomůžeme.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 32.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s?
 • Získat nový náhled na prohlížeč %(browser_name)s?

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 33.
  If you have any idea for improvement, please <a href="/contact">let us know.</a>
 • Pokud máte jakýkoli nápad na zlepšení, prosím dejte nám vědět.

  Translated bygobie on 2010-09-14 (Report this user)

 • 34.
  Your password has been successfully changed
 • Vaše heslo bylo úspěšně uloženo

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 36.
  Browsershots has a multi-language interface to make it more personal for all users around the world. If you would like to help us do some translations, please drop a message to <a href="mailto:translate@browsershots.org">translate@browsershots.org</a>
 • Browsershots má více-jazyčné rozhraní, aby bylo příjemnější pro všechny uživatele na světě. Pokud byste nám chtěli pomoci s překladem, kontaktujte nás, prosím, na adrese translate@browsershots.org

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 37.
  Retrieve Password
 • Obnovit heslo

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Problems per day
 • Problémů za den

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 39.
  Please read the %(faq)s.
 • Přečtěte si prosím %(faq)s
 • 40.
  Failed to add link
 • Selhalo přidání odkazu

  Translated byaddie on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >