< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  Your website (%(url)s) has been removed from our link directory.
 • Vaše webová stránka (%(url)s) byla odstraněna z našeho adresáře odkazů.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 32.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Jedná se o open-source online webovou aplikace, která poskytuje vývojářům pohodlnou cestu k testování kompatibility svých stránek v prohlížečích na jednom místě.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 33.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Vaše screenshoty jsou soukromé (pouze Vy je uvidíte nebo někdo, kdo již zná Vaši URL).

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 34.
  Activation failed
 • Aktivace selhala

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Každý může přidat URL do fronty úloh na centrálním serveru. Dobrovolníci používají malý program, který automaticky dělat náhledy webových stránek v prohlížeči a nahrává výsledky na server.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 36.
  Problem report
 • Ohlášení chyby
 • 37.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Dosáhli jste maximálního počtu pokusů pro změnu adresy elkronické pošty.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  The billing address has too many lines.
 • Tato e-mailová adresa je již používána.
 • 39.
  Where do you get all those different machines?
 • Kde získáváte všechny ty rozdílné stroje?

  Translated byeroglum on 2010-06-26 (Report this user)

 • 40.
  Completed
 • Dokončeno

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >