< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  Adult or gambling sites are not accepted in our directory.
 • Stránky pro dospělé nebo hazardní stránky nejsou akceptovány v našem adresáři odkazů.

  Translated bypavel.konkol on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  Unsubscribed!
 • Odhlášeno!

  Translated byfri on 2012-07-23 (Report this user)

 • 33.
  Logout
 • Odhlásit se
 • 34.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Přečetl jsem a souhlasím s podmínkami služby.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Promiňtě, vaše adresa elektronické pošty není platná.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 36.
  Browsershots has a multi-language interface to make it more personal for all users around the world. If you would like to help us do some translations, please drop a message to <a href="mailto:translate@browsershots.org">translate@browsershots.org</a>
 • Browsershots má více-jazyčné rozhraní, aby bylo příjemnější pro všechny uživatele na světě. Pokud byste nám chtěli pomoci s překladem, kontaktujte nás, prosím, na adrese translate@browsershots.org

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 37.
  Failed to update preset.
 • Nepodařilo se upravit předvolbu.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 38.
  Copy
 • Kopíruj

  Translated bymips on 2010-06-09 (Report this user)

 • 39.
  Get more screenshot quota per day.
 • Získejte větší screenshotovou kvótu za den.

  Translated byeroglum on 2010-06-27 (Report this user)

 • 40.
  Color Depths
 • Barevné hloubky
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >