< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  From Your Factories
 • Z Vašich strojů

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 32.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Jsou vaše webové stránky vystavovány Browsershots?

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 33.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • Odeslal jste odkaz (%(url)s) do našeho adresáře odkazů %(date)s.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 34.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Pokud jste to byl vy, a chcete aktivovat a používat svůj účet, klikněte na odkaz níže, nebo ho zkopírujte a vložte jej do svého webového prohlížeče do adresního řádku:

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  This is not the requested operating system.
 • Toto není požadovaný operační systém.
 • 36.
  Blocked by robots.txt
 • Blokováno v robots.txt

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 37.
  No screenshots recently uploaded from this factory.
 • V poslední době nebyly z tohoto stroje odeslány žádné screenshoty.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 38.
  There were already %(count)d screenshot requests from your IP today.
 • Dnes již bylo zasláno %(count)d požadavků o screenshoty z vaši IP.

  Translated bygobie on 2010-09-15 (Report this user)

 • 39.
  The server did not send a content type header.
 • Server neodeslal hlavičku určující typ obsahu.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 40.
  Report a problem with this screenshot?
 • Nahlásit problém s tímto screenshotem?
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >