< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Factory Added
 • Stroj přidán

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 42.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavní odkaz byl ověřen. %(count)d další odkazy byly ověřeny.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 43.
  %(count)d expired
 • %(count)d vypršelo
 • 44.
  Please use the list below to get an idea about what browsers we lack on each platform.
 • Použijte, prosím, seznam níže, abyste získali představu o tom, které prohlížeče na té které platformě postrádáme.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 45.
  Why join Browsershots?
 • Proč se připojit k Browsershots?

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 46.
  Links
 • Odkazy

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 47.
  The page you requested is not found on our server. The page may have been moved, or it could have been mistyped. If the issue persists please <a href="/contact">send us a message</a>.
 • Stránka kterou požadujete se na našem serveru nenachází. Mohla se přesunout anebo jste se mohli překlepnout. Pokud tento problém trvá, obraťte se na nás s hlášením.

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 48.
  Your activation link is incorrect.
 • Váš aktivační odkaz je neplatný.

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 49.
  Internal Server Error
 • Chyba serveru

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  These %(count)s computers are run by volunteers to make browser screenshots.
 • Tyto %(count)s počítače jsou umístěny u dobrovolníků, aby vám pořizovaly screenshoty.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >