< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Page Loaded
 • Stránka načtena
 • 42.
  Add
 • přidat
 • 44.
  Website
 • Stránka

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 45.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Byl jste odepsán z našeho poštovního seznamu

  Translated byfri on 2012-07-23 (Report this user)

 • 46.
  <em>Description</em>: Write a brief introduction for your website here, maximum 300 characters.
 • Popis: Napište krátký úvod pro vaše webové stránky sem, maximálně 300 znaků.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 47.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Prioritní zpracování pro %(username)s (%(duration)s za %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated byeroglum on 2010-06-25 (Report this user)

 • 48.
  Flash versions
 • Verze flashe
 • 49.
  Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.
 • Jakmile jste přidali naše odkazy na své webové stránky, zašlete nám prosím URL odkaz na vaše stránky. Náš program okamžitě ověří a aktivuje váš odkaz.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 50.
  Last Name
 • Příjmení

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >