< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  Download
 • Stáhnout

  Translated bydominik on 2010-06-07 (Report this user)

 • 42.
  for %(url)s
 • pro %(url)s
 • 43.
  Quick Links
 • Rychlé odkazy

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 44.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • Zpráva byla zaslána na %(email)s. Prosíme zkontrolujte váš email a postupujte podle pokynů v této zprávě pro aktivaci svého účtu.

  Translated bypavel.konkol on 2010-09-14 (Report this user)

 • 45.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • Tato skupina požadavků už vypršela před %(minutes)d minutami.

  Translated bygobie on 2010-09-15 (Report this user)

 • 46.
  %(percentage)s%% of all screenshots are generated on our own facility.
 • %(percentage)s%% všech snímků je vytvářeno v našem zařízení.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 47.
  %(clicks)s clicks
 • %(clicks)s kliknutí

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 48.
  From Our Factories
 • Z našich továren

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 49.
  Password retrieval request has expired.
 • Žádost o znovunačtení hesla vypršela.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  Help Center
 • Nápověda

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >