< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • Na Linuxu program běží na pozadí a jako obrazovku používá VNC server.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 52.
  File Size
 • Velikost souboru

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 53.
  All characters are upper-case letters
 • Všechny znaky jsou velká písmena

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 54.
  Active
 • Aktivní
 • 55.
  Browser Group
 • Skupina prohlížečů
 • 56.
  Change Password
 • Změnit heslo

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 57.
  with %(browser)s
 • v %(browser)s
 • 58.
  Browser
 • Prohlížeč
 • 59.
  Update Profile
 • Změnit profil

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 60.
  Total %(count)s browsers are available on %(platform)s at the moment.
 • Nyní je na %(platform)s dostupných celkem %(count)s prohlížečů.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >