< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  %(color_depth)d bits per pixel
 • %(color_depth)d bitů na pixel
 • 62.
  Java version
 • Verze javy
 • 63.
  Color Scheme
 • Barevná hloubka
 • 64.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Nelze zaslat http požadavek na %(hostname)s.
 • 65.
  Select
 • Vybrat
 • 66.
  Overview
 • Přehled

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 67.
  Sign up
 • Zaregistrovat se

  Translated byeroglum on 2010-06-25 (Report this user)

 • 68.
  Verify Here
 • Potvrdit zde

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Z bezpečnostních důvodů příkaz prohlížeče nesmí obsahovat bílé znaky nebo začínat znakem lomeno. Důvodem je vyhnout se příkazům jako rm -fr / nebo /tmp/rootkit.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 70.
  Request
 • Dotaz
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >