< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Link page should be on domain %(domain)s
 • Odkazující stránka by měla být na doméně %(domain)s

  Translated bymachj on 2012-07-16 (Report this user)

 • 62.
  Javascript is not %(javascript)s.
 • Javascript není %(javascript)s.
 • 63.
  Preset has been removed.
 • Předvolba byla odstraněna.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 64.
  Report a problem with this screenshot?
 • Nahlásit problém s tímto screenshotem?
 • 65.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Znaky: Každý znak je klíčové slovo, které popisuje váš produkt nebo službu. Můžete poskytnout až 5 znaků pro vaši webovou stránku.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 66.
  Where?
 • Kde?

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 67.
  e.g. 1.4 / 1.5 / 1.6
 • např. 1.4 / 1.5 / 1.6
 • 68.
  No activities found
 • Činnost nezaznamenána

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  Password mismatch.
 • Heslo nesouhlasí.
 • 70.
  All
 • Vše

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >