< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  VNC server fails to start: Fatal server error: Couldn't add screen
 • VNC server nelze spustit: Fatal server error: Couldn't add screen

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 62.
  Blocked by robots.txt
 • Blokováno v robots.txt

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 63.
  What happened?
 • Co se stalo?

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 64.
  The activation key for your account has expired. Activation keys are only valid for %(days)d days.
 • Platnost aktivačního klíče pro váš účet vypršela. Aktivační klíče jsou platné pouze po dobu %(days)d dní.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  Information
 • Informace

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 66.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Z bezpečnostních důvodů příkaz prohlížeče nesmí obsahovat bílé znaky nebo začínat písmenem označující disk. Důvodem je vyhnout se příkazům jako format C: nebo C:\rootkit.exe.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 67.
  Running a screenshot factory
 • Provozování screenshotového stroje

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 68.
  Expire at
 • Vyprší v

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 69.
  Payment
 • Platba

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 70.
  on %(platform)s
 • na %(platform)s
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >