< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >
 • 71.
  Minor
 • Minor
 • 72.
  Please choose one (required)
 • Vyberte jeden (povinné).

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 74.
  Click for full size.
 • Klikněte pro plnou velikost.
 • 75.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • Odeslal jste odkaz (%(url)s) do našeho adresáře odkazů %(date)s.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 76.
  Javascript version
 • Verze javascriptu
 • 77.
  %(percentage)s%% of all screenshots are generated on our own facility.
 • %(percentage)s%% všech snímků je vytvářeno v našem zařízení.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 78.
  Started
 • Spuštěno
 • 79.
  Preset "%(preset_name)s" already existed.
 • Předvolba "%(preset_name)s" už existuje.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 80.
  Recent Factory Errors
 • Poslední chyby stroje
< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >