< Prev 1...  79 80 81 82 83 ... 86 Next >
 • 801.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • To je dobré, protože nám to přiláká lidi a také to ukazuje, že se lidé o nápad zajímají.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 802.
  New Email
 • Nový e-mail

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 803.
  User
 • Uživatel
 • 804.
  Thanks for your submission. Please add a back link to Browsershots from your website using one of the following codes:
 • Díky za váš příspěvek. prosím přidejte zpětný odkaz na browsershots z vaší webové stránky použitím jednoho z následujících kódů:
 • 805.
  If you want to run a screenshot factory, see <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">How To Create A New Screenshot Factory</a>
 • Pokud chcete spustit továrnu na tvorbu náhledů, čtěte Jak vytvořit novou Továrnu na náhledy

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 806.
  Account activated
 • Účet aktivován

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 807.
  That's not a problem with your page but a side effect of the multi-page merging. The screenshots are taken one screen at a time, and then merged together to produce a tall screenshot.
 • To není problém Vaší stránky, ale je to vedlejší efekt vícestránkového spojování. Screenshoty jsou zaznamenávány postupně a poté jsou spojeny do výsledného dlouhého snímku.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 808.
  Last Upload
 • Poslední nahrání
 • 809.
  Factory Added
 • Stroj přidán

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 810.
  Activate your Browsershots account
 • Aktivujte Váš Browsershots účet

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  79 80 81 82 83 ... 86 Next >