< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >
 • 841.
  %(width)d pixels wide
 • %(width)d pixelů široké
 • 842.
  Activation limit exceed
 • Limit pro aktivaci překročen

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 844.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Počet sekund mezi požadavkem a nahráním.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 845.
  Add a new browser version
 • Přidat novou verzi prohlížeče
 • 846.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Dnes už bylo podáno %(count)d požadavků na screenshoty pro tuto stránku.
 • 847.
  Yes, even for inclusion in closed, for-cost works. It would be nice if you'd mention that you used browsershots.org for the screenshots, but you don't have to.
 • Ano, dokonce i pro uzavřené, zpoplatněné projekty. Bylo by hezké, kdybyste zmínili, že jste použili browsershots.org pro tvorbu náhledů, ale nemusíte.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 848.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Většina z nich jsou normální stolní počítače s domácí širokopásmové připojení k internetu. Rozdistribuovanost mezi komunitou zajišťuje diverzitu operačních systémů a rozmanitost prohlížečů, ale to dělá z procesu testování kvality mnohem těžší úkol.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 849.
  Code
 • Kód
 • 850.
  The following problems were reported manually.
 • Následující problémy byly nahlášeny ručně.

  Translated byinsidea on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >