< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Tím ušetříte Váš čas na získání screenshotů a pomůžete nám zaplatit některé náklady na vývoj a hosting.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 2.
  The last poll came from this IP address.
 • Poslední dotaz přišel z této ip adresy.
 • 3.
  Fetched
 • Získáno
 • 4.
  (on Linux or Mac OS)
 • (na Linuxu nebo Mac OS)

  Translated byeroglum on 2010-06-26 (Report this user)

 • 5.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • např. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 6.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Prosím použijte kódy níže, aby text odkazu, nebo alternativní text zůstal bez změn.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Access Denied
 • přístup odmítnut
 • 8.
  From Our Factories
 • Z našich továren

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 9.
  The URL to your link page is not valid.
 • Odkaz url stránky, který jste odeslali není platný.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nelze přečíst %(robots_txt_link)s.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >