< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 86 Next >
 • 91.
  Pay for priority processing service
 • Maksa saadaksesi nopean käsittelypalvelun

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 92.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Jos se olit sinä, ja haluaisit aktivoida ja käyttää tiliäsi, klikkaa linkkiä alla tai kopioi ja liitä se verkkoselaimesi osoiteriville:

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 93.
  Error code
 • Virhekoodi
 • 94.
  The response did not contain a Location header.
 • Vastaus ei sisältänyt sijainti-yläosaa (header).

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 95.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Poista 32 bpp -asetus ja käytä 24 bpp sen sijaan. Voit yrittää suorittaa shotfactory.py -vvv (erittäin erittäin monisanainen tulos) nähdäksesi tietyt komennot, joilla shotfactory-skripti yrittää toimia.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 96.
  Partnership opportunities
 • Kumppanuusmahdollisuudet

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 97.
  Your Website URL
 • Verkkosivun osoite

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 98.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä. valitse toinen.
 • 99.
  CSS Gallery
 • CSS-galleria

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 100.
  Thanks for your submission. Please add a back link to Browsershots from your website using one of the following codes:
 • Kiitos. lisää linkki browsershotsiin sivustoltasi käyttäen jotakin näistä koodeista:
< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 86 Next >