< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Preset "%(preset_name)s" already existed.
 • Esiasetus "%(preset_name)s" on jo olemassa.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 32.
  Absolute path is not permitted.
 • Täydellinen polku ei sallittu.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 33.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Tämän projektin lähdekoodi on saatavilla Subversion-tietokannoista tai julkaistuista ZIP-tiedostoista.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 34.
  Go to website
 • Palaa sivustolle

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 35.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Linkki tai vaihtoehtoinen teksti ei kelpaa

  Translated bypetjatouru on 2011-09-16 (Report this user)

 • 36.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Julkinen beta käynnistyi helmikuussa 2005. Ensimmäinen julkinen julkaisu tapahtui maaliskuussa 2005. Projekti kirjoitettiin koodiltaan uudestaan v0.2.6 välillä v0.3-alpha1 ja uudestaan v0.4-beta1 versiolle. (Muunnos Django-ympäristöön).

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 37.
  No active screenshot factories.
 • Ei aktiivisia ruutukaappaustehtaita.

  Translated byolli on 2010-06-12 (Report this user)

 • 38.
  Where do you get all those different machines?
 • Mistä saatte kaikki nuo eri laitteet?

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 39.
  Activation failed
 • Aktivoiminen epäonnistui

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 40.
  Please try again.
 • Yritä uudelleen.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >