< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Google ei indeksoi (%(domain)s) -domainia. Tämä johtuu ehkä siitä, että sivusto on uusi tai Googlen rankaisulistalla. Vain hyvämaineiset domainit hyväksytään.

  Translated bylite72 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Image Link
 • Kuvalinkki

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 43.
  Maintenance
 • Huolto

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 44.
  Incorrect username or password.
 • Virheellinen käyttäjänimi tai salasana.
 • 45.
  Remember me on this computer
 • Muista minut tällä tietokoneella

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 46.
  Unsafe command.
 • Turvaton komento.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 47.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Ihan jokaisella ei ole kokoelmaa perintölaitteista vanhemmilla käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. On olemassa verkkopalveluita, jotka tarjoavat ruutukaappauksia verkkosivustoista eri selaimilla huomattavalla kustannuksella. Harrastusmaisiin ja vapaan lähdekoodin projekteihin, nämä kulut saattavat olla kohtuuttomia.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 48.
  This name is reserved.
 • Tämä nimi on varattu.
 • 49.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä. valitse toinen.
 • 50.
  Text-mode?
 • Tekstitila?

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >