< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Saat yleensä 30-50 ruutukaappausta 2-5 minuutissa.

  Translated byolli on 2010-06-08 (Report this user)

 • 42.
  Queue
 • Jono
 • 43.
  Recent Factory Errors
 • Tuoreet tehdasvirheet
 • 44.
  Overall Statistics
 • Yleistilastot

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 45.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Ihan jokaisella ei ole kokoelmaa perintölaitteista vanhemmilla käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. On olemassa verkkopalveluita, jotka tarjoavat ruutukaappauksia verkkosivustoista eri selaimilla huomattavalla kustannuksella. Harrastusmaisiin ja vapaan lähdekoodin projekteihin, nämä kulut saattavat olla kohtuuttomia.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 46.
  <em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.
 • Otsikko: Verkkosivusi otsikko, enintään 60 merkkiä.

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 47.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Älä muuta ylläolevaa linkkitekstiä tai alt-tekstiä. Voit kuitenkin lisätä linkkiin muuta tekstiä jos haluat.

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 48.
  You cannot remove browsers created by others.
 • Voit poistaa vain omia selaimiasi.

  Translated byolli on 2012-08-14 (Report this user)

 • 49.
  Python is included with recent versions of Linux and Mac OS, and on Windows it should be easy to install.
 • Python sisältyy Linuxin ja Mac OS:in viimeisimpiin versioihin. Windowsilla sen asentamisen pitäisi olla helppoa.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 50.
  Request Group
 • Pyyntöryhmä

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >