< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  Your activation link is incorrect.
 • Aktivointilinkkisi on väärä.

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Rekisteröityminen käyttäen ilmaista sähköpostiosoitetta on kielletty. Käytä jotakin toista sähköpostiosoitetta.

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 53.
  Run a screenshot factory
 • Käynnistä ruutukaappaustehdas

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 54.
  Your factory "%(name)s" has been removed!
 • Tehtaasi "%(name)s" on poistettu!

  Translated byolli on 2012-08-14 (Report this user)

 • 55.
  May I use the screenshots of my own webpage for any purpose?
 • Voinko käyttää ruutukaappauksia omalla sivustollani missä tahansa tarkoituksessa?

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 56.
  Again
 • Uudelleen

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 57.
  Priority Processing
 • Nopea käsittely

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 58.
  Details
 • Tiedot

  Translated byolli on 2010-06-08 (Report this user)

 • 59.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Turvallisuussyistä selainkomento ei saa sisältää tyhjää lyöntiä tai alkaa aseman kirjaimella. Tämän tarkoituksena on välttää esimerkiksi komennot format C: tai C:\rootkit.exe.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 60.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Ongelmailmoituksen pitäisi olla alle 200 merkkiä.

  Translated byolli on 2010-06-23 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >